Mini-Merimelon

W 11cm x H 10cm x D 5.5cm

Native 2 tone

W 23cm x H 19cm x D 12cm

Letter

W 21cm x H 16cm x D 7cm

Linssi

W 21cm x H 16cm x D 7cm

Cookie and Cream

W 22cm x H 17cm x D 8cm

The Journey

W 33cm x H 42cm x D 14cm

Merimelon

W 22cm x H 17cm x D 8cm

Neon Collection

W 22cm x H 17cm x D 8cm

MN Collection

W 31cm x H 39cm x D 15cm

Merimies Rollinaround

W 17.5cm x H 17cm x D 8cm

Stripe Cute M size

W 22cm x H 17cm x D 8cm

Mix Passion M size

W 22cm x H 17cm x D 8cm

Plain Pretty M Size

W 22cm x H 17cm x D 8cm

Scarlet

W 22cm x H 17cm x D 8cm

Copyright / All rights reserved. designed by design102